Różnice między lekiem roślinnym a suplementem diety

różnice między lekiem roślinnym a suplementem diety Tnij kalorie - Żaneta Kimak - Dietetyk Kliniczny Sportowy

Definicja

Pierwszą różnicę można dojrzeć w samej definicji, która informuje, że suplement diety skierowany jest dla osób zdrowych i wykazuje działanie odżywcze lub fizjologiczne, natomiast lek roślinny ma zapobiegać, bądź leczyć choroby i podawany jest między innymi w celach przywrócenia i poprawy funkcji fizjologicznych. Zatem przeznaczony jest dla osób chorych.

Standaryzacja produktu

Kolejną różnicą jest standaryzacja na ilość zawartych w produkcie surowców roślinnych, a dokładnie obecności ich substancji aktywnych, na których opiera się zakres stosowania i dawkowanie.  W przypadku leku roślinnego taka standaryzacja jest obowiązkowa. W suplemencie diety, mimo że również mogą występować surowce roślinne, nie została określona ilość maksymalnych czy minimalnych dawek tych substancji.

Wymagania prawne

Suplementy diety muszą spełniać wymagania prawne określone dla żywności, to znaczy, że podlegają prawu żywnościowemu i tak jak wcześniej zostało wspomniane, niewymagana jest standaryzacja. Produkt leczniczy zaś, podlega prawu farmaceutycznemu i w przeciwieństwie do suplementu diety obowiązkowa jest normalizacja substancji aktywnych w nim zawartych.

Nadzór produktu

Porównując oba produkty pod względem kontroli, lek roślinny objęto ścisłym nadzorem. Kontrola wytwarzania suplementów diety jest mniejsza. Kwestia wprowadzenia produktu na rynek również różni się od siebie. Lek roślinny podlega rejestracji w Urzędzie Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, natomiast, by wprowadzić suplement diety, należy tylko poinformować o tym Główny Inspektorat Sanitarny, który polega na wypełnieniu i wysłaniu elektronicznego formularza. Bardzo ważnym aspektem jest bezpieczeństwo produktu i wiążąca się z tym skuteczność.

Konsument kupujący lek ziołowy na dane dolegliwości ma pewność, że produkt jest objęty ścisłą kontrolą i odpowiada prawu farmaceutycznemu, a jego udowodnione działanie oparte jest na wynikach przeprowadzonych wcześniej badań. Produkt taki jest także monitorowany pod względem jakichkolwiek interakcji czy działań niepożądanych, które powinny być uwzględnione w ulotce lub na opakowaniu. Różnica pomiędzy suplementem diety jest taka, że nie posiada on ulotki, a na opakowaniu nie ma obowiązku informowania o interakcjach z lekami na receptę lub o skutkach ubocznych. Z tego względu często osoby nieświadomie inwestują w produkty, które mogą między innymi ograniczać wchłanianie spożywanych przez nich leków na dane schorzenia. Głównie wiąże się to z obniżeniem skuteczności takich leków oraz możliwością pojawienia się skutków ubocznych groźnych dla zdrowia, a nawet życia konsumenta. Konsument zaopatrując się w wieloskładnikowe suplementy diety, powinien zwrócić na nie szczególną uwagę, gdyż nieznane jest pochodzenie składników suplementu, ani nie wiadomo czy mogą wystąpić pomiędzy nimi jakieś interakcje. Ważnym jest, by uświadamiać ludzi, że wszystkie produkty, które można zakupić bez recepty mogą okazać się produktami nie do końca bezpiecznymi i zanim podejmie się decyzję o zakupie, racjonalnym jest skonsultowanie tego z lekarzem, bądź farmaceutą.

Podsumowanie

Występuje realne zagrożenie, że suplementy diety w niedalekiej przyszłości mogą zastąpić leki roślinne, między innymi z powodu szerokiego dostępu, łatwości wprowadzania do obiegu czy też ogromnego zainteresowania wśród konsumentów. Ani prawodawstwo europejskie ani polskie nie rozwiewa do końca wielu wątpliwości związanych z problematyką suplementów diety i leków roślinnych. Mianowicie zdarzają się przypadki, że produkt o takim samym składzie uznawany jest za suplement w jednym kraju unijnym, zaś w drugim posiada status leku. Wynika to z braku ujednolicenia przepisów oraz wytycznych, które pozwoliłyby odróżnić efekt fizjologiczny w przypadku suplementu oraz działanie farmakologiczne, w przypadku leku.

“Baraniak J., Kania M.: Suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego a lek roślinny w świetle współczesnej fitoterapii. Postępy fitoterapii 2015.”